04.06.2024r.

18:00

Rozpoczynamy kurs na prawo jazdy kat B, B automat i B dla ON

Przypominamy, że kursant zanim przystąpi do kursu jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich ( lekarz z uprawnieniami do badania kandydatów na kierowców),

aktualnego zdjęcia, a w przypadku osób w wieku 3 mies. poniżej 18 lat przedłożenia pisemnej zgody rodziców, lub prawnych opiekunów.

W Wydziale Komunikacji ( odpowiadającemu miejscu zameldowania) składamy wniosek o prawo jazdy i otrzymujemy Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

PKK jest warunkiem zapisania na kurs.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość otrzymania dofinansowania do kursu w kwocie 2400 zł. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Poniżej program i cennik:

Kurs Standard zawiera:

 • Materiały edukacyjne-w tym dostęp do aktualnych testów egzaminacyjnych.

 • Zajęcia teoretyczne-pełny program zgodny z prawem ruchu drogowego od czasu pandemii  teorię prowadzimy przez internet – Skype

 • 30h  zajęć praktycznych.

 • Kurs pierwszej pomocy prowadzony przez ratownika medycznego

 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny zgodnie z przepisami.

O szczegóły pytaj w biurze obsługi klienta 509 844 370

Kurs KK ( Kompletny Kierowca)– autorski program szkolenia kierowców Zbyszka Łacisza

Wszystko to co w kursie indywidualnym – plus dodatkowo:

 • Dodatkowe warsztaty teoretyczne porządkujące zdobytą w czasie kursu wiedzę.
 • Treningi koncentracji uwagi Mindfulness.
 • Trening ruchów skojarzonych i rozbieżnych.
 • Fizjologia i praktyka widzenia peryferyjnego.
 • Treningi jazdy na orientację z wykorzystaniem GPS-u.
 • Treningi jazdy odcinkami terenowymi Off-Road.
 • Ćwiczenia  zaprzęgania i rozprzęgania oraz jazdy z przyczepą lekką.
 • Narkogogle i alkogogle- ku przestrodze.
 • Nauka skrętu szosowego, manewrowego i cartingowego-dynamika skrętu.
 • Trening -symulator jazdy w poślizgu-troleje.
 • Test Stewarta- trening szybkiej, płynnej jazdy.
 • Nauka dynamicznego przyspieszania-próba zrywu i hamowania.
 • Wyjazd górski, badanie geometrii zakrętu, balans masy samochodu , gaz, hamulec.
 • Dwie dodatkowe jazdy po trasach egzaminacyjnych ( Rybnik, Bytom, Katowice).
 • Możliwość trzykrotnego przystąpienia do egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego.

Szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy:

 • Test hamowanie , praca systemów ABS, ASR, TC.
 • Hamowanie z ominięciem przeszkody ETC.
 • Test Łosia- nauka wychodzenia z poślizgu, badanie nadsterowności i podsterowności. Info o działaniu ETC.
 • Hamowanie w łuku, zakręcie. Info o działaniu ABS.

O szczegóły pytaj w biurze obsługi klienta 509 844 370

Kurs indywidualny:

Program kursu Standard – plus dodatkowo:

 • Godziny zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowany do możliwości kursanta
 • Dodatkowe warsztaty teoretyczne porządkujące zdobytą w czasie kursu wiedzę
 • Coaching-program o charakterze treningu psychologicznego ułatwiającego zdanie egzaminu państwowego.
 • Miejsce spotkań  pasujące kursantowi.

O szczegóły pytaj w biurze obsługi klienta 509 844 370

Jazdy doszkalające kat B, kat B-automat, pakiet doszkalający.

O szczegóły pytaj w biurze obsługi klienta 509 844 370

  Cennik:

 1. Kurs na prawo jazdy kat B Standard -3300-zł
 2. Kurs na prawo jazdy B-automat Standard – 3550,-zł
 3. Kurs na prawo jazdy ON  (dla osób niepełnosprawnych) Standard-3800,-zł
 4. Kurs na prawo jazdy kat B/KK– 3700,-zł
 5. Kurs na prawo jazdy kat B-automat /KK– 3850,-zł
 6. Kurs na prawo jazdy ON /KK-4000,-zł
 7. Kurs indywidualny-  +500,-zł
 8. Godzina audytu -170,-zł
 9. Godzina doszkalająca kat B-140,-zł
 10. Godzina doszkalająca B-automat- 150,-zl
 11. Godzina doszkalająca /audyt-ON-160,